Fortsett videre

Orig­i­nal

År
2017

Media
Pasteller, kull­s­tift, farge­blyant på papir

Ramme
Uin­nram­met.  Ramme kan ordnes hvis ønske­lig

Stør­relse
21 x 30 cm

Sig­natur
Sign­ert i bunn

Inter­essert i dette bildet? Vennligst ta kon­takt på post@andreasgravdal.com