Foredrag

I nærmere 20 år har jeg job­bet med formidling og de siste ti årene  møtt over 50 000 men­nesker med fore­drag, i alle aldre, over hele lan­det. Nytt av høsten 2018 er at jeg har fly­t­tet  fore­drag m.m under «para­plyen» Anti­coach. Se innom www.anticoach.no for mer infor­masjon og book­ing.

andreasgravdal.no vil bli for­be­holdt kun­st­pros­jek­ter.