Andreas Grav­dal (1981) fra Bergen, er kun­st­ner og illus­tratør som også skriv­er poe­si.

Han er en selvlært fyr som de siste 17 årene har formi­dlet sine ideer og tanker om livet gjen­nom fore­drag, bøk­er og kun­st. Alt gjort på sed­van­lig vis med en avs­lap­pet stil og sin særeg­ne måte å mikse ord og bilder.

UTSTILLINGER
Café Opera, Bergen, April 2018
Café Opera, Bergen, 2017
Café Opera, Bergen, 2016

BØKER
En utrolig bra bok for unge folk (2011). Den ble kjøpt inn av Norsk Kul­tur­råd til alle lan­dets bib­liotek­er. I denne let­tleste pock­et­bo­ken gir jeg ung­dom smarte inn­spill på livsvik­tige tema som iden­titet, hvor­dan bygge et godt selv­bilde, valg m.m spekket med gode illus­trasjon­er.

2.plass hold­er, takk. (2015) Dette er ikke en bok tettpakket med tekst og lange utgrei­inger, snarere tvert imot. Dette er en sam­ling av tanker jeg har gjort meg over mange år i mitt arbeid med ung­dom, som jeg har fått ned på ulike typer papir og illus­tr­ert med penn, tusj og skrive­maskin. Sam­let sam­men til slags “note to self” bok.