Happy Hour

Orginal

År

2017

Media

Kull­s­tift, penn på papir

Ramme

Uin­nram­met

Stør­relse

21 x 30 cm

Sig­natur

Sign­ert i bunn

Inter­essert i dette bildet? Vennligst ta kon­takt på post@andreasgravdal.com