2. plass holder, takk

Dette er ikke  en bok tettpakket med tekst og lange utgrei­inger, snarere tvert imot. Dette er en sam­ling av tanker jeg har gjort meg over mange år, som jeg har fått ned på ulike typer papir og illus­tr­ert med penn, tusj og skrive­mask­in­er. Sam­let sam­men til slags “note to self” bok.

Dette er ikke  en bok tettpakket med tekst og lange utgrei­inger, snarere tvert imot. Dette er en sam­ling av tanker jeg har gjort meg over mange år, som jeg har fått ned på ulike typer papir og illus­tr­ert med penn, tusj og skrive­mask­in­er. Sam­let sam­men til slags “note to self” bok.

Det er sånn jeg job­ber. Tenker. Skriv­er. Illus­tr­erer.

Hver enkelt av de korte tek­stlin­jene kunne gjerne vært lange kapitler, siden det er mye som kunne vært skrevet om de ulike tankene. Men det har jeg val­gt å over­late til deg. Ikke nød­vendigvis å skrive videre, men å tenke videre. Dine tanker og per­spek­tiv­er på livet.